Sähköpostilistat

Komentoja lähetetään osoitteeseen majordomo@helsinki.fi . Komennot laitetaan sähköpostin viestiosuuteen (ei "Subject:"-kenttään).

Listalle liitytään komennolla:

  subscribe finndai-ry oma@osoi.te
Listalta erotaan komennolla:
  unsubscribe finndai-ry oma@osoi.te
Majordomo on hyvin tarkka osoitteiden suhteen. Laita siksi "oma@osoi.te":ksi juuri se osoite, joka näkyy viestiesi vastaanottajalle lähettäjän osoitteena (esimerkiksi "bvirtan@mappi.helsinki.fi")! Sekä lähettäjän että liittymis- / eropyynnön osoitteiden on oltava identtiset, jotta pyynnöt toteutuvat!

Alkeiskurssin käyttöön on oma listansa, jolle vastaavasti komennot:

  subscribe finndai-kurssi oma@osoi.te
  unsubscribe finndai-kurssi oma@osoi.te

Lisätietoa Majordomosta.

FinnDai tiedottaa asioistaan pääasiallisesti facebook-ryhmänsä kautta (suljettu ryhmä), sekä dojon ilmoitustaululla.