FinnDain kesätreenit 1.6.-31.7.2024

Kesäkausi alkaa 1.6.

Treenit urheassa 3.-14.6. Ma ja to. Pe vapaatreenit. Treeniajat pysyy samoina.

Urhea on kiinni 17.6.-28.7., jolloin treenit ovat Porthaniassa:

ti ja to 17:30 – 19:00.


Summer season starts 1.6.

Trainings twice a week in Urhea 1.-14.6. Mon and Thu + Fri free training.

Urhea is closed 17.6.-28.7. During which the trainings are at Porthania:

Tue and Thu 17:30-19:00

Finndai ry:n vuosikokous 2.2.2024

Tervetuloa FinnDai ry:n vuosikokoukseen perjantaina 2.2.2024 treenien jälkeen ~20:30. Kokous pidetään Sturen Jazz baarissa (Sturenkatu 29). Kokouksessa käsitellään kauden 22-23 asioiden lisäksi FinnDai ry:n uuden säännöt ensimmäistä kertaa. 

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 1. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen 

Esitys: Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikille läsnäolijoille.

 1. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

 1. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esitys: Hyväksytään esityslista.

 1. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
 1. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus.

 1. Kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen

Esitys: Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

 1. FinnDai ry:n sääntöuudistus

Esitys: Hyväksytään FinnDai ry:n uudet säännöt ensimmäistä kertaa.

 1. Muut esille tulevat asiat
 1. Kokouksen päättäminen

Judon maksuton peruskurssi 31.01. alkaen // Free judo basic course starting on January 31st

FIN:

Tule mukaan liikkumaan ja kokeilemaan judoa! FinnDai järjestää 31.01. alkaen judon peruskurssin yli 15-vuotiaille nuorille, opiskelijoille ja aikuisille. Peruskurssi pyörii jatkuvan sisäänoton periaatteella maaliskuun alkuun saakka, eli voit tulla mukaan milloin vain sinne asti. Harjoitukset järjestetään kaksi kertaa viikossa:

 • Keskiviikkoisin 19.00-20.30
 • Sunnuntaisin 18.30-20.00

Harjoituspaikkana toimii Unisport Porthania, Yliopistonkatu 3. Peruskurssi itsessään on maksuton, mutta mentäessä vyökokeeseen peruskussin lopussa tulee viimeistään maksaa jäsenmaksu. Ilmoittaudu peruskurssille tästä linkistä tai tule suoraan paikanpäälle!

Judo on monelle pitkäaikainen harrastus, jonka parissa on mahdollista kehittää fyysisten ja henkisten ominaisuuksien lisäksi myös monenlaisia elämänhallinnan taitoja ja valita urheilu-ura. Judossa voi kehittyä läpi elämän ja edetä omaa polkuaan valkovöisestä kohti mustaa vyötä niin halutessaan.

*FinnDai on pääkaupunkiseudulla toimiva opiskelijaystävällinen judoseura, joka tarjoaa mahdollisuuden täysipainoiseen judouraan valkoisesta mustaan vyöhön ja kotisalikisoista kansainvälisille tatameille asti. Toimintaamme ovat tervetulleita mukaan myös muut kuin opiskelijat. Olemme tunnettuja hyvästä aikuisjudosta, harjoitusten leppoisasta ilmapiiristä ja vilkkaasta sosiaalisesta toiminnasta.*

***

ENG:

Come exercise and try judo! Starting on 31.01. FinnDai organizes a basic judo course for youth over 15, students and adults. The basic course runs on the principle of continuous enrollment until the beginning of March, so you can join at any time until then. The exercises are organised twice a week:

 • Wednesdays 19.00-20.30
 • Sundays 18.30-20.00

The practice location is Unisport Porthania, Yliopistonkatu 3. The basic course itself is free, but when taking the belt test at the end of the basic course, you must pay the membership fee at the latest. Sign up for the basic course from this link or come directly to the training sessions!

Judon maksuton peruskurssi 13.9. alkaen // Free basic judo course starting on September 13th

FIN:

Tule mukaan liikkumaan ja kokeilemaan judoa! FinnDai järjestää 13.9. alkaen judon peruskurssin yli 15-vuotiaille nuorille, opiskelijoille ja aikuisille. Peruskurssi pyörii jatkuvan sisäänoton periaatteella marraskuun alkuun saakka, eli voit tulla mukaan milloin vain sinne asti. Harjoitukset järjestetään kaksi kertaa viikossa:

 • Keskiviikkoisin 19.00-20.30
 • Sunnuntaisin 18.30-20.00

Harjoituspaikkana toimii Unisport Porthania, Yliopistonkatu 3. Peruskurssi itsessään on maksuton, mutta mentäessä vyökokeeseen peruskussin lopussa tulee viimeistään maksaa jäsenmaksu. Ilmoittaudu peruskurssille tästä linkistä tai tule suoraan paikanpäälle!

Judo on monelle pitkäaikainen harrastus, jonka parissa on mahdollista kehittää fyysisten ja henkisten ominaisuuksien lisäksi myös monenlaisia elämänhallinnan taitoja ja valita urheilu-ura. Judossa voi kehittyä läpi elämän ja edetä omaa polkuaan valkovöisestä kohti mustaa vyötä niin halutessaan.

*FinnDai on pääkaupunkiseudulla toimiva opiskelijaystävällinen judoseura, joka tarjoaa mahdollisuuden täysipainoiseen judouraan valkoisesta mustaan vyöhön ja kotisalikisoista kansainvälisille tatameille asti. Toimintaamme ovat tervetulleita mukaan myös muut kuin opiskelijat. Olemme tunnettuja hyvästä aikuisjudosta, harjoitusten leppoisasta ilmapiiristä ja vilkkaasta sosiaalisesta toiminnasta.*

***

ENG:

Come exercise and try judo! Starting on 13.9. FinnDai organizes a basic judo course for youth over 15, students and adults. The basic course runs on the principle of continuous enrollment until the beginning of November, so you can join at any time until then. The exercises are organised twice a week:

 • Wednesdays 19.00-20.30
 • Sundays 18.30-20.00

The practice location is Unisport Porthania, Yliopistonkatu 3. The basic course itself is free, but when taking the belt test at the end of the basic course, you must pay the membership fee at the latest. Sign up for the basic course from this link or come directly to the training sessions!

FinnDai Judon logo on uudistunut // FinnDai Judo’s logo has been renewed

(In English below)
FinnDai Judon logo on uudistunut! Tässä on logo, joka voitti seuran sisäisen äänestyksen enemmistöäänillä. Esittelemme hieman sen taustoja.

Logon suunnittelussa haluttiin vaalia perinteitä ja samalla päivittää ilme nykyaikaan. Suunnittelun lähtökohtana oli luoda helppokäyttöinen ja aikaa kestävä logo perinteikkäälle seuralle. Väreiksi valikoituivat sininen ja valkoinen, koska ne edustavat perinteisten judogien väritystä ja tuovat myös mielleyhtymän logon kanjin taustaan.

FinnDain ensimmäisen kanjin 芬 harvinaisempi merkitys on Suomi, ja kanjia voi käyttää lyhenteenä Suomelle. Yksi mahdollinen ääntämys sille on フィン, “fin”. Toinen kanji 大 tarkoittaa isoa. Sitä voi käyttää yliopiston/korkeakoulun nimen jälkeen lyhennyksenä korkeakoulua tarkoittavasta sanasta 大学 (だいがく, “daigaku”), jolloin sen ääntämys on ダイ, “dai”. Joten 芬大 = フィンダイ = findai.

Lopullinen nimi on tyylitelty muotoon FinnDai Judo, eli suomalainen korkeakoulu judo, mikä taas viittaa seuran alkuvuosiin yliopiston judoseurana. Nykyisemmin FinnDai onkin aktiivinen nuorten ja aikuisten seura, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet niin harrastamiseen kuin kilpailemiseen!

Logouudistuksen jälkeen seuralle aletaan myös kehittää omaa brändiä!

Suunnittelija: Aura Korhonen


FinnDai Judo’s logo has been renewed! Here is the logo that won the internal club vote by majority vote. We present a little of its background.

In designing the logo, we wanted to cherish traditions and at the same time update the look to modern times. The starting point of the design was to create an easy-to-use and time-lasting logo for a traditional club. Blue and white were chosen as the colors because they represent the colors of traditional judogi and also bring to mind the kanji of the logo of the association.

After the logo renewal, the club will also start developing its own brand!

Designer: Aura Korhonen

Sunnuntaina 12.2. ei harjoituksia // Sunday 12.2. no exercises

Sunnuntaina 12.2. ei järjestetä FinnDain peruskurssin harjoituksia. Syynä aiemmin päivällä järjestettävät FinnDai Shiai-kilpailut. Peruskurssi jatkuu normaalisti tiistaista 14.2. eteenpäin! Muistutus: FinnDain peruskurssilla on käytössä jatkuva sisäänoton periaate, joten mukaan voit lähteä nytkin tai myöhemmin keväällä!


Sunday 12.2. FinnDai’s basic course exercises are not organized. The reason is the FinnDai Shiai competitions organized earlier in the day. The basic course continues normally from Tuesday 14.2.! Reminder: FinnDai’s basic course has a continuous enrollment principle, so you can join now or later during spring!

Kevään peruskurssi alkaa 31.1.!

Aikuisten judon peruskurssi alkaa keväällä ti 31.1. Porthaniassa klo 19:15.

Harjoitusajat: Ti 19:15 ja Su 18:30

Jatkokurssi pyörii samaan tapaan peruskurssin ohella myös keväällä!